Информация о видео

Кулчулукка кабылган аял: "30 уй саап, чакалап суу ташычумун..."